Ekonomi och fastighetsinfo

Den svenska bostadsmarknaden påverkas främst av det utbud och den efterfrågan som vi har i Sverige i dag. Enligt många är priset för högt på bostäder i storstäderna och många människor tvingas ta väldigt höga lån för att ha råd med ett eget hus eller en egen lägenhet. Priserna har de senaste åren stigit drastiskt vilket visserligen har varit en fördel för de som ägde ett sin bostad tidigare, men en nackdel för de som behöver en egen bostad i dag. Om de fortsätter att göra det riskerar vi en bostadsbubbla som till slut brister och blir till en katastrof för de som har tagit stora lån och köpt sitt hus eller lägenhet. Det här är ett problem som man försöker komma till rätta med och det finns vissa lösningar på problemet. Samtidigt gäller det att inte skapa en alltför kraftig sänkning av priserna på bostadsmarknaden och man siktar istället att behålla bostadspriserna på den nivå som de just nu är.

Vad kan göras för att förhindra en prisbubbla?

Priset på bostäderna sätts med tanke på det utbud och den efterfrågan som finns på bostaden och är det många som vill köpa till exempel en lägenhet men få som vill sälja är det en självklarhet att priset då kommer att bli väldigt högt. Samma sak gäller för tillfället i vissa småbyar, där många väljer att flytta ut. Då skapas det ett överskott av bostäder som ska säljas eller hyras ut, eftersom det är få människor som vill flytta in. Följaktligen måste försäljningspriset då minskas och kanske vara mindre än vad inköpspriset låg på. Då kanske man inte ens har råd att betala tillbaka det lån som man tog för att köpa det huset och man har framförallt inte råd med att flytta in till den stad som man vill bo i, eftersom priserna är betydligt högre där.

En lösning på just det här problemet är att få fler människor att flytta till landsbygden istället för till storstäderna, vilket är lättare sagt en gjort. Sverige är nämligen det land i Europa som urbaniseras i allra snabbast takt och har varit det ända sedan år 2005. Med tanke på den statistiken, i kombination med ett relativt långsamt bostadsbyggande är det ingen konstighet att de svenska bostadspriserna är så pass höga som de är idag. Man bör dock ha i åtanke att Sverige är det EU-land som, trots den snabba urbaniseringen, har den allra största delen av befolkningen boendes utanför storstäderna. Förmodligen kommer Sverige att förbli ett land där många väljer att bo i så kallade mellanregioner – mittemellan landsbygd och storstad. Förhoppningsvis kommer även satsningen på landsbygden skapa fler arbetsmöjligheter och få färre människor att flytta därifrån.

Utbud och efterfrågan

För att skapa en balans mellan utbudet och efterfrågan på bostäder i storstäderna gäller det att antingen öka utbudet eller minska efterfrågan. Att stoppa urbaniseringen är en del i att minska efterfrågan, men att påverka bolånen är ett annat sätt. Med lösningar som ökad bolåneränta, bolånetak och amorteringskrav kommer ett bolån att bli mindre attraktivt och man måste noga tänka igenom ifall man verkligen har råd och behov av att köpa en ny bostad. I dagsläget är det nämligen så att många människor väljer att teckna ett bolån, men sedan inte amortera något. 2010 bestämdes det att ett bolån endast fick täcka 85 procent av bostadens marknadsvärde och att resten fick köparen stå för själv. Detta har visat sig sänka bolånen och det kommer förmodligen även krav på amortering och en ökad ränta att göra. Frågan är hur mycket som bör göras för att hitta den perfekta balansen. Samtidigt är det också en självklarhet i Sverige att man ska kunna bo i en egen bostad och i den stad som man själv vill bo i.

Fler bostäder

Den självklara lösningen för att dels skapa en bättre balans på bostadsmarknaden, men ändå inte behöva göra det omöjligt att ta lån är att bygga fler bostäder. Nackdelen med att bygga mängder med bostäder är dels att utbudet kan bli för stort och att bostadspriserna sjunker för snabbt. I länder som Spanien och Irland skedde detta och bidrog till att statskassan minskade och detta var en starkt bidragande orsak till den finanskris som länderna har i dag. Folket drog på sig stora skulder för att ha råd att köpa hus och när bostadsbubblan sedan sprack på grund av den minskade efterfrågan kunde få betala tillbaka till bankerna, som följaktligen gick i konkurs. Det finns alltså ingen enkel lösning på att skapa en perfekt svensk bostadsmarknad och det måste påpekas att Sverige har gjort det bättre än många andra europeiska länder.

Förutom rädslan för ett för stort utbud finns andra självklara anledningar till att inte fler bostäder byggs. Dels tar nybyggnationer mycket tid och kostar mycket pengar. Samtidigt är de flesta experter överens om att Sverige bör satsa på att bygga ännu fler bostäder än vad som görs i dag, mycket på grund av den urbaniseringen som pågår, men även på grund av att befolkningen ökar konstant.