Jämför lån utifrån kapitalkostnad

Ska ett lån med 5 % ränta och 12 års återbetalningstid väljas – eller ett lån med 8 % i ränta och 7 års återbetalningstid? Jämför lån via kapitalkostnad och välj det billigaste alternativet!

Vad är kapitalkostnad?

Kapitalkostnad är ”totalkostnad” för ett lån eller en kredit. Med andra ord den totala summa som personen förväntas ha betalat under hela löptiden. Det som då räknas med är exempelvis:

  • Ränta
  • Uppläggningsavgift
  • Aviavgift

Det som inte räknas med är kostnader som uppkommer om personen är sen med betalning. Det är exempelvis påminnelseavgift och inkassoavgift. Detta utifrån att dessa avgifter inte behöver betalas av de som följer låneavtalet.

Olika hög avgift – beroende på olika faktorer

Många som jämför lån tittar enbart på den effektiva räntan. Den effektiva ränta speglar den procentuella kostnaden per år och innefattar samma punkter som nämns ovan. Det finns däremot två tydliga skillnader mellan dessa begrepp.

För det första beräknas effektiv ränta på hur mycket lånet kostar per år och för det andra presenteras det i procent. Detta medan kapitalkostnaden beräknas på totala summan under hela lånets löptid. Den som jämför lån utifrån effektiv ränta kan därmed råka välja ett onödigt dyrt alternativ.

Exempel:
En person jämför lån på 100 000 kr hos flera olika banker. En bank erbjuder 5% i ränta och varken uppläggningsavgift eller aviavgift. Personen förväntas återbetala lånet under 5 år och den effektiva räntan blir 5,12 %. Eftersom det är ganska lång amorteringstid blir kapitalkostnaden 12 710 kronor. Med andra ord totalt att betala utöver lånesumman.

En annan bank erbjuder 100 000 kr till 8 % ränta men med 2 års amorteringstid. Den effektiva räntan är 8,3 % vilket alltså är betydligt högre än banken ovan. Totalt att betala, utöver amortering, är däremot 8 334 kronor!

Jämför lån utifrån…

  • Effektiv ränta – Procentuell avgift per år
  • Kapitalkostnad – Totala summan som betalas över löptiden, utöver amortering
  • Månadsbetalning – Vad du behöver betala per månad

För de flesta är beloppet som ska betalas per månad viktigast. Detta eftersom det påverkar hela privatekonomin. I exemplen ovan nämns inte månadskostnaden men lånet med kort amorteringstid fick betydligt högre nivån än det med lång amorteringstid.

Jämför lån utifrån effektiv ränta, kapitalkostnad och belopp att betala varje månad – utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Då finns möjligheten att hitta ett alternativ som passar bäst – och är billigast.