Hur fungerar psykologbemanning?

Psykologbemanning fungerar på ett liknande sätt som läkar- eller sjuksköterskebemanning. Med andra ord kan statliga, kommunala och privata vårdinrättningar kontakta bemanningsföretag för att tillfälligt få hjälp med kompetens. I detta fall är det alltså psykologer som hyrs ut.

Både vid akuta och långsiktiga behov

Svenska bemanningsföretag hjälper sina kunder både vid mycket korta och akuta behov samt under längre perioder. Orsaken till att kunderna behöver hyra in personal kan exempelvis bero på:

  • Sjukskrivning
  • Brist på spetskompetens
  • Vikariat till ny bemanning är klar
  • Vid extra hög arbetsbelastning

Kvalitetssäkring

Bemanningsföretag som erbjuder psykologbemanning genomför alltid en grundlig bakgrundskontroll. De kan exempelvis regelbunden kontrollera psykologen hos Socialstyrelsen samt IVO. Dessutom sker regelbunden utbildning för att de ska vara så eftertraktade som möjligt på arbetsmarknaden.

För vissa kunder är det därför en självklarhet att primärt hyra in psykologer via psykologbemanning istället för att själv rekrytera och söka vikarier. De är helt enkelt mer trygga i att de håller hög kvalité.

Psykologbemanning via digital lösning

Med allt fler smidiga tekniska lösningar har även bemanning börjat ske digitalt. En psykolog kopplar upp sig via digitala plattformar och kan prata med patienten via dator, surfplatta eller mobil. Det skapar en unik tillgänglighet och möjlighet att nå psykolog långt utöver klassiska kontorstider.
Utifrån att detta sätt att träffas har även efterfrågan på digital psykologbemanning ökat.

De företag som erbjuder dessa tjänster har kompetent personal och skulle det uppstå en kortsiktig brist på personal, hos en kund, kan bemanning ske via dessa bemanningsföretag. En fördel med att allt sker digitalt är att personen inte heller behöver resa till den specifika orten utan enbart kopplar upp sig på kundens digitala plattform. På detta sätt kan bemanningsföretag erbjuda psykologer inom bara några minuter.

Vad kostar det?

Vad kunden betalar varierar utifrån flera faktorer. Det kan exempelvis avgöras utifrån hur akut hjälp behövs, under hur lång tid som projektet löper samt krav på kompetens. Oavsett kommer det vara betydligt dyrare än att ha en anställd. Att jämföra kostnaden mellan att anställa och att använda psykologbemanning blir däremot något missvisande. Det ena handlar om att ha en person anställd under längre tid medan bemanning generellt används för att lösa ett kortsiktigt problem. Ett problem som kan bestå av extremt hög arbetsbelastning eller brist på kompetens inom ett specifikt område.