Prisutveckling

Priserna på de svenska bostäderna har de senaste åren ökat drastiskt. I takt med att fler och fler människor flyttar till storstäderna så har efterfrågan på hus och lägenheter ökat och därmed också priserna. Detta är positivt för fastighetsägare som köpte sina bostadsrätter för ett tiotals år sedan. De kan i många fall sälja sin lägenhet för mer än tiodubbla priset jämfört med vad de köpte den för. Detta är något som många nu utnyttjar och väljer att investera i bostäder istället för aktier, i tron att bostadspriset kommer att fortsätta öka.

Det finns dock en baksida med det ökande bostadspriset och det är något som vi har fått se prov på inte minst under finanskrisen under 2008. Enligt många experter var det en övervärderad bostadsmarknad i USA som låg till grund för finanskrisen, i och med att många hushållstagare var tvungna att ta stora lån för att ha råd att betala sitt hus, något som de sedan inte kunde betala tillbaka. Det var väldigt lätt att få tag på stora lån och ofta lånade bankerna ut pengar med låg ränta, krav på en liten kontantinsats och dessutom helt amorteringsfritt. En bostadsbubbla skapades helt enkelt och bostäderna kostade mer än vad de var värda. Frågan är om vi just nu är inne i en bostadsbubbla eller om priserna stadigt kommer att öka i många år framöver. Sedan år 1997 har priset på bostäder i Stockholm ökat med inte mindre än 200 procent, men år 2013 kommer det förmodligen att stå ganska still. Det byggs bostäder hela tiden och allt handlar om utbud och efterfrågan. Ifall det flyttar in mer folk än vad det byggs bostäder så kommer det hela tiden vara många personer som behöver lägenhet, och priserna höjs därefter. Detta gäller i alla städer i Sverige, och det är just därför som det är billigare att köpa ett hus på landet eller i småbyar i dag, jämfört med för tio år sedan. Det är nämligen så att i takt med att priserna på lägenheter i storstäderna har höjts, så har bostadspriserna i de mindre städerna och byarna minskat. Det beror på att fler och fler svenskar hellre bor centralt och i storstäder och allt färre flyttar ut till landsbygden.

Bostäder

När många då vill flytta ut från byn så finns det ett stort utbud av bostäder, men eftersom få vill flytta dit blir efterfrågan liten. Följaktligen måste säljaren sänka sitt pris för att kunna vara med och konkurrera om de få köpare som finns på marknaden. När han sedan ska leta reda på ett hus i staden, så finns det en stor efterfrågan på bostäder, men ett litet utbud, vilket betyder att säljare i staden kan höja sitt pris.

En annan faktor som höjer eller sänker bostadsutvecklingen är arbetsmarknaden. Ökar arbetslösheten minskar också pengarna bland befolkningen och man har inte längre råd att köpa en ny bostad. En försämring på arbetsmarknaden i Sverige skulle med andra ord innebära en prisnedgång på bostäder, medan fler arbetsmöjligheter bidrar till ökade bostadspriser.