Blancolån

Du har säkert hört talas om begreppet blancolån, men har kanske undrat över vad det egentligen innebär? Här får du svaret på denna fråga!

Ett blancolån, eller lån utan säkerhet som det också kallas, är ett lån som utfärdas enbart utifrån låntagarens kreditvärdighet. Detta då långivaren inte ges någon slags säkerhet för lånet. Blancolån kan ibland även kallas för ett personligt lån. Anledningen till detta är att låntagaren inte behöver berätta för långivaren vad pengarna har tänkt användas till, samt att ingen fastighet eller annan egendom används som en säkerhet.

Som låntagare behöver man generellt sett ha en hög kreditvärdighet för att bli beviljad ett lån av detta slag. Eftersom lånet inte säkras med hjälp av en fastighet eller annan värdefull egendom, innebär ett sådant här lån en större risk för långivaren. Därför har blancolån ofta en högre ränta än lån med säkerhet såsom billån eller huslån.

Olika slags blancolån

Några exempel på lån som faller inom kategorin blancolån är kontokrediter och studentlån och personliga lån. Dessa kan vara antingen långfristiga eller roterande. Ett roterande lån är ett lån som har en kreditgräns som kan spenderas, återbetalas och sedan betalas på nytt. Ett exempel på ett sådant lån är en kontokredit.

Långfristiga lån är istället lån som låntagaren återbetalar tills lånet slutbetalats enligt lånevillkoren. Även om dessa lån ofta associeras med lån med säkerhet såsom huslån och billån, finns det även blancolån som fungerar på samma sätt. Ett lån som används för att betala av kreditkortsskulder eller ett personligt lån från en annan bank är ett annat exempel på ett lån som kategoriseras som ett blancolån.

Detta händer om ett blancolån inte betalas tillbaka

Om låntagarens betalning för ett lån med säkerhet uteblir, kan långivaren återta säkerheten för att få igen de pengar som denne ligger ute med. Om en låntagare uteblir med sin betalning för ett blancolån, kan dock inte långivaren beslagta låntagarens fastighet. Långivaren kan dock vidta andra åtgärder, såsom att skicka ärendet till inkasso och i slutändan Kronofogdemyndigheten. Ett sådant ärende kan sluta med en utmätning av låntagarens egendom, vilket innebär att långivaren ändå får tillbaka sina pengar.