Investmentbolag med mer att ge 2021

Vissa experter hävdar att det just nu finns anledning att ha en ganska försiktig hållning till investmentbolagssektorn just nu. Sektorn gick starkt under det gångna året (2020) och flera investmentbolag på Stockholmsbörsen handlas i dagsläget till en betydligt lägre rabatt nu än vad fallet var för cirka ett år sedan. Man kan med andra ord hävda att det generellt sett har gett något av en multipelkontraktion i sektorn under året som gått.

Köpvärda investmentbolag just nu

Två bolag som många analytiker hävdar fortfarande har mer att ge är Investor och Kinnevik. Dessa bägge investmentbolag tillhör de större bolagen i sektorn och anses alltså ha mer krut i avkastningsbössan. Latour och Creades är istället två branschkollegor vars premier har stuckit iväg en hel del och därmed inte anses särskilt köpvärda just nu. Industrivärden och VEF (f.d. Vostok Emerging Finance) är två bolag som för tillfället ligger någonstans i gränslandet mellan köp och sälj, enligt rekommendationer från flera av landets ledande aktieanalytiker.

  • Investor
  • Kinnevik

Investor

Investor är ett bolag som något förvånande ses som ganska underskattat. Detta trots att bolaget faktiskt är Sveriges i särklass största investmentbolag sett till börsvärde. Men bolagets breda portfölj erbjuder god diversifiering och Investor har på senare tid lyckats öka sitt substansvärde i en takt som överskuggar de flesta andra investmentbolags värdetillväxt.

Dessutom har bolaget en bra blandning av noterade och onoterade innehav. Investor äger bland annat det privata hälsovårdsföretaget Mölnlycke, en tydlig “coronavinnare” under 2020. Investors rabatt har inte heller minskat lika mycket som branschkollegornas substansrabatter generellt sett har gjort under fjolåret.

Kinnevik

Kinnevik är ett annat investmentbolag som är väldigt populärt bland svenska småsparare. Detta bolag har en underliggande portfölj som skiljer sig en hel del åt från Investors. Medan Investor framför allt investerar i industribolag satsar Kinnevik istället mer på investeringar inom tekniksektorn och den digitala hälsovårdssektorn.

Två av bolagets största innehav är Tele2 och Zalando. Men de har även fina tillgångar i bland annat e-hälsobolaget Babylon. Just den framtidssäkrade inriktningen på portföljen är en anledning till att Kinnevik ofta lyfts fram som ett starkt köpcase.