Pluralism kämpar för rättvisare värld

Har alla samma rättigheter och skyldigheter? Det är en fråga som ställs på Pluralism.se och som är grunden för de artiklar som publiceras på webbplatsen. Bland annat behandlas ämnena rasism, jämställdhet, feminism, arbetsliv och vad det innebär att bli kränkt. Artiklar som ”kämpar för en bättre värld”. Detta med fokus främst på arbetslivet.

Känner du dig felbehandlad?

Kränkt, diskriminerad eller utsatt för övergrepp? Oavsett är det viktigt att agera. På Pluralism.se utgår skribenterna från att första steget är att utgå från sig själv.

  • Hur agerar jag när jag ser någon diskrimineras?
  • Vet jag vilken hjälp som finns att få i samhället?
  • Vilka är de vanligaste sätten som diskriminering sker på en arbetsplats?

Via länken, längst upp till höger, går det även att nå artikeln som tar upp detta.

Att se den svaga i samhället

För att kunna förbättra samhället är det viktigt att alla vågar se problemen och våga ta i dem. Att exempelvis se de svaga i samhället kan vara tungt och det är lättare att ”vrida bort blicken”. Det är något som belyses i artikeln ”Draget för att inte glömma bort hemlöshet”. Ett problem som finns i de flesta svenska städer.

Flera andra artiklar har liknande inriktning. Att belysa hur människor kan ha det i olika samhällsklasser innebär att skapa nya perspektiv för de som läser. I grunden handlar det mesta inom diskriminering och rasism om att människor förstår och kan respektera varandras åsikter.

Pluralism

Pluralism.se passar för personer som vill lära sig mer om hur samhällsstrukturen eventuellt skapar förutsättningar för en stor del av den diskriminering som finns – men även vägar som leder till en ny struktur. Artiklarna är skrivna utifrån flera olika perspektiv med målet att belysa problemen och förbättra världen (eller i alla fall Sverige). Det framgår inte heller om texterna skrivs utifrån ett specifikt syfte. Som alltid med texter som publiceras på nätet är det viktigt med granskning och faktakontroll. Att det finns diskriminering i Sverige kan nog alla skriva under. Men när det nämns årtal och detaljerade fakta saknas referenser, länkar eller annat som gör att denna fakta kan kontrolleras.